Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Prostorni plan

I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Hlebine

Izvješće o javnoj raspravi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hlebine

Karte:

PPUO_Hlebine_OSPUO_2016.

PPUO_Hlebine_OSPUO_2016. - format A3

PPUO_Hlebine_OSPUO_2016 - tumač znakovlja format A3

 

Tekst:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hlebine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Hlebine

Obavijest o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Hlebine

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna PPUO Hlebine

 

Designed by: Logo Georg