Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Zaštita i spašavanje

DVD - PLAN MOTRENJA 2018

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Hlebine u 2018. godini

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine

Odluka o imenovanju koordinatora na području Općine Hlebine

Odluka o imenovanju povjerenika i njihovih zamjenika za područje Općine Hlebine

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 2018.

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Hlebine

Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Hlebine

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine 2018

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Hlebine za požarnu sezonu 2018. godinu

Plan vježbi civilne zaštite 2018

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE HLEBINE - 2018

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Hlebine

Prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Općine Hlebine 2018.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine 2017

Analiza stanja sustava Civilne zaštite Općine Hlebine za 2017. godinu

Plan razvoja sustava CZ Općine Hlebine za 2018. godinu

Obrazac za samoprocjenu utvrđivanja obaveze Općine Hlebine iz članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15)

Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća Općine Hlebine

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite

Odluka o potrebi izrade procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Hlebine

Poslovnik Stožera Civilne zaštite

DVD-PLAN MOTRENJA 2017

Godišnji provedbeni plan - vatrogasci 2017

Plan vježbi civilne zaštite 2017

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 2017.

 

Godišnji provedbeni plan - vatrogasci 2016

ODLUKA o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Hlebine u 2015. godini

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA 2016. GODINU

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE HLEBINE ZA RAZDOBLJE OD 2016. do 2019. GODINE

DVD - PLAN MOTRENJA 2015.

DVD - PLAN MOTRENJA 2014. 

DVD - PLAN MOTRENJA 2013.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA OPĆINE HLEBINE 2013.

Rješenje Stožer zaštite i spašavanja Općine Hlebine 2013.

Designed by: Logo Georg