Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Jedinstveni upravni odjel

Službenici:

- pročelnica: Andrea Senković,

- referent za opće, pravne i kadrovske poslove: Đurđica Kovaček,

- računovodstveni referent: Ivana Matina

Radno vrijeme:

-          ponedjeljak ……………… 7.00 – 17.00 sati,

-          utorak-četvrtak ……….. 7.00 – 15.00 sati,

-          petak………………………….7.00 – 13.00 sati.

Designed by: Logo Georg