Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Obavijest - javni uvid

Sukladno članku 29.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18) i očitovanju Ministarstva poljoprivrede KLASA: 945-01/18-01/618, URBROJ: 527-07/1790-18-3, od 10. rujna 2018. godine, Općina Hlebine izlaže na javni uvid  ISPRAVLJEN Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, u razdoblju  od 18. listopada do 2. studenoga 2018. godine,  radnim danom od 8.00 do 13.00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.hlebine.hr

Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hruredjenazemlja.hr itd.)

 Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Hlebine u roku od 30 dana od podnošenja istih.

 

Designed by: Logo Georg