Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za iskaz interesa za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Općina Hlebine izvršila je prijavu na isti, ispunila u potpunosti sve preduvjete javnog poziva, te joj je odobreno sufinanciranje nabavke spremnika za svoje mještane i to spremnike za reciklabilni otpad i kompostere s ciljem povećanja stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Nabavu spremnika provest će Fond za zaštitu okoliša, a procijenjena vrijednost spremnika za Općinu Hlebine iznosi 194.443,62 kuna. Fond za zaštitu okoliša sredstvima EU sufinancira projekt sa 85 %, dok će Općina u Proračunu osigurati preostali iznos sredstava odnosno 15 % ukupnog iznosa.

Sukladno navedenom Općina Hlebine i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopili su ugovor o dojeli bespovratnih sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Designed by: Logo Georg