Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

PROJEKT “OTPAD PAMETNO ODVOJI–DOBRE NAVIKE USVOJI!”

Grad Koprivnica kao nositelj projekta u partnerstvu s općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac na Poziv na dostavu projektnih prijedloga provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom prijavio je projekt “Otpad pametno odvoji–dobre navike usvoji!”. Projekt je odobren, a vrijednost istog je 979.397,88 kuna od čega 85 %, odnosno iznos od 832.488,20 kuna bespovratnih sredstava sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok preostali iznos sufinanciraju Općine partneri u projektu.

            Cilj projekta je tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i općina partnera o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu.

Designed by: Logo Georg