Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je Općini Hlebine sufinanciranju projekata u 2018. godini prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova u iznosu od 120.000,00 kuna.

Općina Hlebine kandidirala je izradu projektne dokumentacije za izgradnju turističke infrastrukture za razvoj turizma kroz ulaganje u turističku infrastrukturu i unapređenje turističke ponude i usluga u promicanju Hlebina kao turističke destinacije – kolijevke naivnog slikarstva. Stvaranjem smještajnih kapaciteta i ugostiteljskom ponudom privući će se veći broj turista u Hlebine, unaprijediti ponuda što će se odraziti na razvoj turizma i indirektno na otvaranje novih radnih mjesta, te doprinijeti revitalizaciji Općine Hlebine.       

Lista odabranih projekata.

Designed by: Logo Georg