Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Obavijest - javni uvid

          Sukladno članku 29.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18), Općina Hlebine izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine Hlebine, Trg Ivana Generalića 1, u razdoblju  od 15. do 30. svibnja 2018. godine,  radnim danom od 8.00 do 13.00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice www.hlebine.hr

Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hruredjenazemlja.hr itd.)

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Hlebine u roku od 30 dana od podnošenja istih.

 

 Hlebine - pregled po oblicima raspolaganja

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU HLEBINE

Designed by: Logo Georg