Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/19

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ LEPTIRIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/19

Za upis djeteta u dječji vrtić treba donijeti:

Za upis djeteta u dječji vrtić treba donijeti:

 1. Rodni list djeteta ili izvadak iz matične knjige rođenih
 2. Uvjerenje ili potvrdu o mjestu prebivališta djeteta
 3. Presliku osobnih iskaznica oba roditelja
 4. Potvrdu o zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini; Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti; dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika
 5. PK karticu roditelja
 6. Potvrda o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu Općina
 7. Liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 8. Kopija knjižice cijepljenja
 9. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
 10. Sva ostala dokumentacija (potvrde i rješenja) kojom biste mogli ostvariti prednost u bodovanju prema kriterijima upisa npr.
 • Rodni listovi druge djece u obitelji (u obiteljima s troje ili više djece)
 • Rješenje o stupnju invalidnosti
 • Liječnička potvrda specijaliste liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
 • Preporuka, nalaz ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
 • Potvrda ili rješenje Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da je dijete ili roditelj korisnik nekog socijalnog prava ili tretmana (korisnici pomoći, nadzor, status njegovatelja…)

Designed by: Logo Georg