Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Arheološka istraživanja u Hlebinama

Tijekom srpnja 2017. g. provedena su geofizička istraživanja na višeslojnom arheološkom nalazištu Hlebine – Velike Hlebine, na površini od 10 000 m2. Primijenjena je magnetska metoda čiji rezultati ukazuju da se na zahvaćenoj površini, osim tragova talioničke djelatnosti, nalaze i ostatci naseobinskog arela lokaliteta. Istraživanja su financirana iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a provedena su u suradnji Instituta za arheologiju (voditeljica dr. sc. T. Sekelj Ivančan) i slovenskih kolega iz Gearh d.o.o. iz Maribora (voditelj B. Mušič).

Na temelju rezultata neinvazivnih istraživanja provedenih na većoj površini, u razdoblju od 25. rujna do 15. listopada 2017. g., na lokalitetu se provode zaštitna arheološka iskopavanja (IARH) na odabranoj poziciji na kojoj se očekuju ostaci talioničkih peći in situ i jama za izradu drvenog ugljena te drugih objekata talioničke radionice.

Tijekom rujna 2017. g. na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu – programi arheološke baštine od strane Instituta za arheologiju (dr. sc. Siniša Krznar) prijavljen je program geofizičkih istraživanja na lokalitetu Hlebine-Svetinjski breg. Terenskim pregledom ovog lokaliteta 2014. godine utvrđena je na njemu velika količina pokretnog arheološkog materijala. Pronađena je i veća količina građevinskog materijala te ljudskih kostiju što potvrđuje sakralni karakter položaja. Prije samih arheoloških istraživanja potrebno je provesti geofizička istraživanja čije spoznaje znatno olakšavaju kasnija arheološka istraživanja. Ovisno o odobrenom financiranju, lokalitet bi se ispitao s nekoliko metoda: magnetska metoda, georadarska metoda, metoda geoelektričnog otpora, 2D geoelektrična tomografija i elektromagnetska metoda.

 

Designed by: Logo Georg