Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

OBAVIJEST: ELEMENTARNA NEPOGODA

Obavještavamo Vas da je za područje Općine Hlebine župan Koprivničko-križevačke županije 8. rujna 2017. godine proglasio elementarnu nepogodu (suša). Oštećeni mogu štetu na poljoprivrednim kulturama (kukuruz, šećerna repa, soja) prijaviti u prostorijama Općine Hlebine, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati i to:

          od 13. rujna 2017. (srijeda)

          do 22. rujna 2017. (petak).

Uz prijavu je potrebno priložiti:


LIST A i LIST B – kopiju prijave poticaja za 2017.
Obrazac EN-P (Prijava štete od elementarne nepogode) – koji ćete moći podići u Općini Hlebine ili na web stranici Općine Hlebine i ispunjenog predati na daljnju obradu.

Napomena: U Obrascu EN-P navest će se brojevi Arkod parcela koji moraju odgovarati LISTU B ili katastarskih čestica, i to samo za katastarsku općinu Hlebine, dok se za druge katastarske općine zahtjevi podnose u pripadajućoj Općini i kulturom zasijanoj na svakoj od tih čestica, površinom i postotkom oštećenja.

Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Općine Hlebine

Obrazac EN-P možete preuzeti ovdje.

Designed by: Logo Georg