Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE SVETINJSKI BREG – STAVLJENO POD PREVENTIVNU ZAŠTITU

Na temelju dosadašnjih istraživanja utvrđeno je da se su na tom položaju očuvani ostaci sakralne arhitekture, a pojedini autori spominju mogućnost da se tu nalaze i ostaci srednjovjekovnog utvrđenja. Svetinjski breg se najčešće javlja u literaturi kao mjesto na kojem se nalazila crkva Blažene Djevice Marije u Strugi, koja se prvi puta spominje u popisu župa zagrebačke biskupije 1334. godine. Terenskim pregledom dijela gornje Podravine, provedenim 2014. godine, obuhvaćen je i ovaj položaj, te je na njemu utvrđena velika količina pokretnog arheološkog materijala. Analiza prikupljene keramike pokazuje da je položaj korišten tijekom prapovijesti, antike, te razvijenog i kasnog srednjeg vijeka. Pronađena je i veća količina građevinskog materijal, te ljudske kosti što potvrđuje sakralni karakter položaja i govori u prilog tezi da se crkva Blažene Djevice Marije nalazila upravo na ovom položaju.

               Stoga je Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru donio Rješenje kojim se Areheološko nalazište Svetinjski Breg stavlja pod preventivnu zaštitu. Preventivna zaštita određuje se do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra.

Rješenje - Arheološko nalazište Svetinjski breg

Designed by: Logo Georg