Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

U PROSTORIJAMA OPĆINE HLEBINE 24. SRPNJA 2017. ODRŽAN SASTANAK NAČELNIKA OPĆINA DRNJE, ĐELEKOVEC, NOVIGRAD PODRAVSKI, PETERANEC I HLEBINE

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava   objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Ovaj projekt je vrijedan ukupno 400.900.000,00 kn, a financirat će se  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Projekt mogu prijaviti kao nositelji aktivnosti  jedinice lokalne i područne (regionalne)  samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Zahvaljujući ovome projektu na području cijele Hrvatske planira se zaposliti  3.045 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. 

Shodno tome općinska načelnica Općine Hlebine inicirala je okupljanje načelnika Općina Drnje, Đelekovec, Novigrad Podravski, Peteranec i Hlebine kako bi dogovorile zajedničku suradnju – partnerstvo za apliciranje projekta. Prema dobivenim informacijama partnerstvu će se pridružiti i Općine Gola i Koprivnički Ivanec.

Aktivnosti vezane uz priprema dokumentacije provodit će se u suradnji sa PORA – razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Designed by: Logo Georg