Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Učenici PŠ „Josip Generalić“ Hlebine u sklopu programa Erasmus+ posjetili Španjolsku

U sklopu programa Erasmus + 6 učenika i 4 učitelja područne škole Josipa Generalića posjetili su španjolsko mjesto Mula. Taj projekt je financiran sredstvima europskih fondova. U Španjolskoj su osim učenika naše škole i učenici iz Turske i Poljske.

Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih. Program će promicati mogućnosti učenja za pojedince u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti kao i nevladinih udruga te podršku reformi politike u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu dio EU.

Ubrzo će učenici iz Turske, Španjolske i Poljske biti gosti u Hlebinama.

Designed by: Logo Georg