Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Radovi na izgradnji vrtića privode se kraju

OPĆINA HLEBINE nakon provodnog postupka nabave sklopila je ugovor sa izvođačem radova tvrtkom „MOD“ d.o.o. Koprivnica za II. i III. fazu radova - nastavak rekonstrukcije i nadogradnje objekta – „Kuća Krste Hegedušića“ s prenamjenom u objekt socijalne infrastrukture – Podružnica vrtića. Završni radovi na objektu vrtića ugovoreni su u iznosu od 560.944,54 kune sa uračunatim PDV-om, a radovi na uređenju okoliša i parkirališnog prostora iznose 187.184,63 kune sa uračunatim PDV-om.

Uz sredstva Proračuna Općine Hlebine za sufinanciranje radova sredstva su osigurana u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 250.000,00 kuna i sredstva Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 102.207,53 kune.

Za opremanje vrtiće koji je povjeren tvrtki „Škrinjica“ d.o.o. Zagreb osiguran je u Proračunu Općine Hlebine iznos od 85.675,75 kuna sa uračunatim PDV-om, dok je za opremanje dječjeg igrališta u tijeku nabava.

Nakon završetka navedenih radova izvršit će se tehnički pregled objekta, te slijedi dobivanje dozvole za rad, tako da vjerujemo da će 1. rujna 2016. godine vrtić biti stavljen u funkciju.

Također moramo zahvaliti Martinu Čater i Draganu Podovac članovima DLU-RIFNIK ŠENTJUR koji su sudjelovali na međunarodnoj likovnoj koloniji „Alpe Adrija Srce naive“, te tom prilikom uručili načelnici Općine Hlebine igračke, umjetničke radove i druge materijalne potrepštine za novoizgrađeni dječji vrtić.

 

Designed by: Logo Georg