Croatian English French German Hungarian Italian Portuguese Spanish

Straža kod Isusovog groba

Na blagdan Velike Subote a u sklopu Vazmenoga bdijenja i klanjanja na Isusovu Grobu i ove godine održana je jedna stara hlebinska tradicija. Hlebinski vatrogasci su tijekom bdijenja davali stražu kraj Groba.Velika većina članova i članica DVD Hlebine mijenjala se tijekom čitavoga dana svakih pola sata na straži.Nadamo se da ćemo i idućih godina zaslužiti takovu izuzetnu čast i time nastaviti jednu lijepu tradiciju našega sela Hlebine.

 

Designed by: Logo Georg